Missie & Visie

De wereld van de zorg verandert

Mensen blijven langer thuis wonen, belanden minder snel en verblijven minder lang in het ziekenhuis. De zorg verplaatst zich naar de wijk en richt zich bovendien op positieve gezondheid, waarin de mens centraal staat en niet de ziekte. Mensen willen meer eigen regie en maken daarbij gebruik van technologie en e-health. Dit vraagt om andere soort zorgverlener. Deskundig personeel dat het concept ‘zorgen voor’ ombuigt naar ‘zorgen dat’. Om deze zorgverlener van de toekomst te ontwikkelen moet er toekomstgericht opgeleid worden. De missie van Fieldlabs luidt: 'Toekomstgericht opleiden in een continue leeromgeving'. 

Onze ambitie: een nieuw onderwijsconcept

Onze ambitie is om een nieuw onderwijsconcept te onwikkelen waarin er toekomstgericht opgeleid wordt in een continue leeromgeving zodat de ‘zorgprofessional van de toekomst’ betere kwaliteit van zorg kan bieden.

Samen met zorg, onderwijs, overheid en bedrijven ontwikkelen we dit nieuwe onderwijsconcept, dat beter aansluit bij deze tijd, zoals de veranderende rol van zorgprofessionals.

We spelen in op wat er in de wijk gebeurt, gebruiken e-health toepassingen en doen onderzoek naar behoeftes en achtergronden van studenten en cliënten.

Onze doelen zijn:

  • Fieldlabs neerzetten en daar binnen onderwijs organiseren

  • Ontwikkelen van een Beroepsprofiel

  • Studenten werven voor zorg in de wijk

  • Onderwijsprogramma’s aanpassen met up-to-date kennis over de beroepspraktijk. Te weten wijkgericht werken, toenemende rol technologie, ziektes van de 21e eeuw, diversiteit en 21st century skills

  • Beroepskolom vormen. Duurzame samenwerking tussen vmbo, mbo en hoger onderwijs zodat er eenheid is binnen de beroepsgroep en het thema ‘werk van zorgprofessionals’

  • Onderzoek naar zorg en technologie

Cookie-instellingen