De Fieldlabs

Een fieldlab kan een locatie zijn, maar is ook een concept. Namelijk dat leren en ontmoeten met alle partijen (studenten, docenten, cliënten en zorgprofessionals) plaatsvindt in een ruimte of gebouw. Sinds de start van Fieldlabs in 2016 zijn er tot dusver drie fieldlablocaties gerealiseerd. Twee in Amsterdam en één in Almere.

Fieldlab Vreugdehof

Januari 2017 opende de eerste Fieldlab in Revalidatie- en Zorgcentrum Vreugdehof. De locatie van Amstelring is gelegen in Amsterdam-Zuid en biedt langdurige en kortdurende zorg en dagbesteding aan en heeft de mogelijkheid om met de wijkverpleging contact te leggen. De eerste studenten van de Vakschool Langdurige Zorg, een samenwerkingsproject tussen ROC's en zorginstellingen, volgden onderwijs op deze locatie. In januari 2019 opende hier een zorgtechnologie kamer.

Ga naar de projecten van Fieldlab Vreugdehof

 

Fieldlab Hof van Sloten

De locatie Hof van Sloten is de tweede geconcretiseerde Fieldlab. Deze locatie van Cordaan is een modern verpleeghuis in de wijk Slotervaart met alle vormen van zorg. Er zijn hier veel mogelijkheden van samenwerking in de wijk. In het najaar van 2018 is het project Leerhuis gestart waarin een groep van Collega's in Opleiding in een hybride omgeving worden opgeleid tot volwaardige IG-ers. In de zomer van 2019 krijgt ook deze locatie een zorgtechnologieruimte.

Ga naar de projecten van Fieldlab Hof van Sloten

 

Fieldlab Almere

In Almere heeft Fieldlabs geen vaste locatie zoals in Amsterdam. Fieldlab Almere onderneemt projecten met bijvoorbeeld het ROC van Flevoland voor de Fieldlabs on Tour en met Zorgfix voor Docentstages.

Ga naar de projecten van Fieldlab Almere

Cookie-instellingen