Tekort in de zorg is onze zorg

Samenvatting

‘Tekort in de zorg is onze zorg’ is een samenwerkingsverband van onderwijs- en zorgorganisaties in de regio Flevoland en Gooi & Vechtstreek. De RIF-aanvraag is een opschaling van RIF-project ‘Zorg in de wijk in de 21e eeuw’ dat in de regio Amsterdam/ Almere is gerealiseerd. RIF Zorg in de wijk is verduurzaamd, maar heeft (nog) niet haar volledige potentie bereikt binnen de subsidieperiode. De subsidie voor opschalers biedt de mogelijkheid om door te groeien, het bereik uit te bouwen en verduurzaming te bevorderen. De opschaling is ook nodig om aan te sluiten op actuele ontwikkelingen in zorg, arbeidsmarkt en onderwijs, waaronder a) de structureel grote tekorten aan opgeleid zorgpersoneel, en b) de sterk toegenomen werkdruk in de zorgsector, waardoor opleiden in de praktijk zwaar onder druk staat. De urgentie is versterkt door de corona-pandemie.

De opschaling zet in op aanzienlijke verdieping en verbreding van het eerdere project door meer mbo-opleidingen, meer studenten en docenten, meer niveaus (ook niveau 2), meer scholen (vmbo, mbo, hbo), veel meer regionale partners, deelsectoren (ook ziekenhuis, apotheek, gehandicaptenzorg, ggz en eerste lijn).

De missie van het programma is om ervoor te zorgen dat het beroepsonderwijs in de regio afgestemd is op de ontwikkelingen in de zorgsector, dat grote tekorten aan zorgpersoneel worden weggewerkt en dat de werkdruk in de zorg vermindert. Met name de te grote uitstroom van zorgmedewerkers uit de sector wordt aangepakt.

Het programma is opgesteld door MBO Colleges Hilversum, Almere en Lelystad, samen met zorgorganisaties, vo-scholen, hbo, kennisinstellingen en zorgtechnologiebedrijven.

Om de ambities van deze pps te realiseren hebben de samenwerkingspartners 4 programmalijnen opgezet:

  1. Meer instroom en doorstroom. Deze programmalijn zet in op het vergroten van de doorstroom van vmbo naar een mbo-zorgopleiding en doorstroom van mbo naar hbo.
  2. Ontwikkeling opleidingen en fieldlabs. In deze programmalijn wordt het onderwijs vernieuwd, modulair opgebouwd en flexibeler. Opleidingen worden in de driehoek docent-student-zorgorganisatie ontwikkeld en verbeterd. Nieuwe opleidingsvormen als scenarioleren worden geïntroduceerd. Aantal locaties met hybride leeromgevingen (fieldlabs) groeit van circa 10 naar 30. Leven lang Ontwikkelen wordt ontwikkeld en geïmplementeerd.
  3. Professionaliseren van docenten en werkbegeleiders. Docenten en werkbegeleiders worden op verschillende aspecten getraind, zoals coaching,  
  4. Practoraat en Learning community. Vergroten van de impact en de verduurzaming van het programma door structurele kennisontwikkeling, onderwijsvernieuwing en kennisdeling. Er wordt een practoraat ingericht, onderzoeksvaardigheden van docenten en studenten ontwikkeld, zorgprojecten/challenges met studententeams en zorgorganisaties georganiseerd en een learning community ontwikkeld.

Opleidingsdomein: Zorg en welzijn.

Het programma start uiterlijk 1 juni 2022. De totale looptijd is 5 jaar.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.