Overige projecten

Beroepsprofiel

Fieldlabs heeft een brochure geproduceerd waarin het beroep van de zorgverlener in de wijk wordt beschreven. Het doel van de beschrijving is richting te geven aan de innovatie die we met Fieldlabs in de zorg en het onderwijs willen realiseren. De eerste versie van het Beroepsprofiel geldt voor de periode augustus 2017 tot december 2018 en vind je hier. Aan een nieuwe versie wordt gewerkt.

Werving studenten

Om studenten te bereiken is de Fieldlabswebsite ontwikkeld. Daarnaast verloopt de informatievoorziening naar studenten via docenten.

Onderzoek Zorg en technologie door Windesheim en Ahti

Gezien de ontwikkelingsfasen van de Fieldlabs zijn er nog te weinig activiteiten geweest voor goed onderzoeksresultaten.