Overige projecten

Vmbo-mbo

In samenwerking met het Mundus college en de MZ-opleiding van ROC van Amsterdam is er een Fieldlabs vmbo-mbo project gestart.

Hierin begeleiden studenten van Mbo College West leerlingen van Mundus College naar een goede beroepskeuze.      

De studenten worden getraind in hun coaching vaardigheden en methodisch werken en de leerlingen maken kennis met het mbo en het werkveld via films, gesprekken en werkbezoeken met de verschillende vormen van zorg zodat zij in 2019 een goede beroepskeuze kunnen maken.

De doelstellingen zijn:

  • Wat is het ROC: hoe werkt het?  De overgang meer stroomlijnen.

  • Kennismaken met de werkvloer: de werkelijkheid ervaren, de dingen die je op school leert in de praktijk zien.

  • Eindniveau: waarom heb je deze voorkeur? Leerlingen weten het vaak niet. Door ze een realistisch beeld te geven, weten beter waarom ze iets willen.

  • Er wordt gebruik gemaakt van het onlangs verschenen lespakket 'Aan jou hebben we wat'.  SIGRA heeft met andere regionale werkgeversorganisaties samengewerkt om dit lespakket te ontwikkelen.

Looptijd: september 2018 – februari 2019

Beroepsprofiel

Fieldlabs heeft een brochure geproduceerd waarin het beroep van de zorgverlener in de wijk wordt beschreven. Het doel van de beschrijving is richting te geven aan de innovatie die we met Fieldlabs in de zorg en het onderwijs willen realiseren. De eerste versie van het Beroepsprofiel geldt voor de periode augustus 2017 tot december 2018 en vind je hier. Aan een nieuwe versie wordt gewerkt.

Werving studenten

Om studenten te bereiken is de Fieldlabswebsite ontwikkeld. Daarnaast verloopt de informatievoorziening naar studenten via docenten.

Cookie-instellingen