Fieldlab Hof van Sloten

Samenwerking Cliëntenbelang

Er is een plan uitgewerkt om cliënten en ervaringsdeskundigen gastlessen te laten geven.

Cliënten moeten daarbij begeleid en ondersteund worden, onder andere door middel van bijscholing door docenten en andere experts.

Start: 2018

Zorgtechnologie

In Hof van Sloten wordt in de zomer van 2019 een domotica ruimte in de verbouwde F-vleugel gerealiseerd. De inrichting en het gebruik van de ruimte wordt afgestemd tussen het ROC van Amsterdam, Hof van Sloten en de Cordaan Academie. Belangrijke stappen zijn het vullen van de ruimte met eHealth en zorgtechnologie en het aanstellen van een docent die de domoticaruimte gaat beheren en er lessen gaat begeleiden. In de aanloop van dit project zullen docenten van het keuzedeel Zorginnovatie en Technologie bijgeschoold worden op het gebied van zorgtechnologie.

Leerhuis Cordaan

In november 2018 is de eerste fase van ‘Het Leerhuis’ van start gegaan.

Het Leerhuis is een hybride leeromgeving waar in 1 jaar tijd een groep van 14 Collega’s in Opleiding (CiO) worden opgeleid tot volwaardige Verzorgende IG-ers. Ze hebben allemaal een achtergrond in welzijnswerk. De praktijksituaties waar de CiO mee te maken krijgt, worden direct behandeld op de afdeling of in de leergroep, onder begeleiding van een hybride docent. Lees hier meer.

Vmbo-mbo

In samenwerking met het Mundus college en de MZ-opleiding van ROC van Amsterdam is er een Fieldlabs vmbo-mbo project gestart.

Hierin begeleiden studenten van Mbo College West leerlingen van Mundus College naar een goede beroepskeuze.      

De studenten worden getraind in hun coaching vaardigheden en methodisch werken en de leerlingen maken kennis met het mbo en het werkveld via films, gesprekken en werkbezoeken met de verschillende vormen van zorg zodat zij in 2019 een goede beroepskeuze kunnen maken.

De doelstellingen zijn:

  • Wat is het ROC: hoe werkt het?  De overgang meer stroomlijnen.

  • Kennismaken met de werkvloer: de werkelijkheid ervaren, de dingen die je op school leert in de praktijk zien.

  • Eindniveau: waarom heb je deze voorkeur? Leerlingen weten het vaak niet. Door ze een realistisch beeld te geven, weten beter waarom ze iets willen.

  • Er wordt gebruik gemaakt van het onlangs verschenen lespakket 'Aan jou hebben we wat'.  SIGRA heeft met andere regionale werkgeversorganisaties samengewerkt om dit lespakket te ontwikkelen.

Looptijd: september 2018 – februari 2019