Fieldlabs Next Level

Op dit moment ontwikkelen bestaande en nieuwe pps partners aan een opschalingsaanvraag RIf, getiteld: Fieldlabs Next Level. 

Fieldlabs Next Level sluit aan op RIF-programma Zorg in de wijk in de 21e eeuw. RIF Zorg in de wijk heeft (nog) niet haar volledige potentie bereikt binnen de subsidieperiode. De subsidie voor opschalers biedt de mogelijkheid om door te groeien, het bereik uit te bouwen en verduurzaming te bevorderen. En ook om aan te sluiten op actuele ontwikkelingen in zorg, arbeidsmarkt en onderwijs, waaronder de dreigende grote tekorten aan opgeleid zorgpersoneel.  

De ‘Lessons Learned’ uit de peerreview van het RIF project en een analyse van zorgsector, arbeidsmarkt en onderwijs in de Metropoolregio Amsterdam hebben geresulteerd in deze RIF-opschaler. Een opdracht voor het beroepsonderwijs om hiermee samen met zorgaanbieders aan de slag te gaan, als verbreding en verdieping van Fieldlabs. De urgentie is versterkt door de Corona-pandemie.  

De opschaling zet in op aanzienlijke verdieping en verbreding van het eerdere project door meer mbo-opleidingen (en meer studenten en docenten), scholen (vmbo, mbo en/of hbo), regionale partners, onderzoek en innovatie met het project te bereiken. Dat is te zien in uitbreiding tot de hele Metropoolregio Amsterdam, toevoegen van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn en het bereik van 3.792 studenten (was 1.276) en 292 docenten (was 190). Het aantal partners stijgt ook sterk, o.a. 2 extra hbo-instellingen en 5 zorgorganisaties. Het project richt zich op een verschuiving van de focus naar Zorg in de wijk, waarbij op basis van de ervaringen in de Fieldlabs het aantal hybride leeromgevingen stapsgewijs wordt uitgebreid van 4 naar 17. Nieuw in deze opschaler is een programmalijn gericht op onderzoek en innovatie: realiseren van een practoraat, het versterken van het onderzoekend vermogen van studenten en docenten en het delen van ervaringskennis. Verder wordt in deze opschaling docentprofessionalisering verbreed (veel meer docenten) en verdiept (op actuele thema's in de arbeidsmarkt en bij zorgorganisaties, zoals hybride leeromgevingen en scenarioleren). 

Om de ambities van deze pps te realiseren hebben de samenwerkingspartners 6 programmalijnen opgezet: 

  1. Wering en instroom, waarbij er ook sprake is van doorlopende leerlijnen vanuit het vmbo. Tevens zal in deze programmalijn het Oriëntatieprogramma voor zij-instromers (potentiële mbo-studenten) worden opgezet en uitgevoerd; 

  1. Hybride leeromgevingen, voor zowel het opschalen van het aantal fieldlabs als het realiseren van andere hybride leeromgevingen en het zorgen dat er substantieel meer studenten in een hybride leeromgeving zich voorbereiden op hun loopbaan in de zorg. Eén van de hybride leeromgevingen zal zich richten op scenarioleren;  

  1. Werken met zorgtechnologie, met nieuwe vaardigheden voor zowel studenten als docenten en praktijkopleiders; 

  1. Professionaliseren van docenten en praktijkopleiders, gericht op de nieuwe eisen in de zorg (positieve gezondheid, samenwerken, preventie) en op de verschuiving naar zorg in de wijk en thuis; 

  1. Leven Lang Ontwikkelen, met flexibel en modulair onderwijs dat aansluit op de behoefte en mogelijkheden van (potentiële) zorgmedewerkers; 

  1. Practoraat en leernetwerk, waarbij houding, skills en tools die passen bij de zorgprofessional van de toekomst ook gebaseerd kunnen worden op onderzoeksresultaten, zodat de praktijk meer gebaseerd wordt op evidence. 

De penvoerder van dit project zal ROC van Amsterdam (MBO College West) zijn. 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.